Tuesday, March 13, 2007

Hak Badan

As-Syeikh Muhammad b Soleh al-Uthaimin berkata:

“Jika seseorang berada di tempat yang lapang, tiba-tiba hujan atau keadaan panas yang terik, dan dia lari mencari tempat perlindungan supaya tidak terkena penyakit, yang demikian dia memperoleh pahala kerana dia telah menunaikan hak untuk dirinya.”

No comments: