Sunday, August 27, 2006

Tiada Doa Selepas Iqamah

Dr. Ahmad bin Muhammad al-Khalil salah seorang anggota tadris jami'ah al-Qasim menyebut: "Doa selepas Iqamah tidak ada asal baginya dan tidak aku ketahui adanya dari sunnah apa yang menunjukkan atas pensyariatannya."
Wallahu a'lam.

No comments: