Sunday, August 27, 2006

Qunut Subuh: dibaca atau tidak?

Hadis-hadis yang ada menunjukkan nabi saw tidak berterusan berqunut. Pendapat Iman Syafie ra dalam dua hal iaitu bab qunut dan menjaharkan Basmalah adalah tidak kuat tetapi ini tidak mengurangkan sedikit pun mertabat beliau sebagai tokoh ulama yang kita sanjungi. Inilah ketandaan, mereka juga tidak dapat lari dari sedikit sebanyak kesalahan sebagai insan. Tiada yang maksum melainkan Nabi. Begitu juga sedikit sebanyak kecacatan di dalam Sahih Bukhari bagi menandakan ianya bukan Al-Quran. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang sering dikumandangkan oleh setiap orang. Dalam masa yang sama kita tetap merujuk kepada ulama-ulama besar tanpa taksub kepada mereka.

Qunut subuh adalah perkara Khilafiah. Ianya berlegar antara yang mana harus dan yang mana lebih afdhal. Ia adalah perkara Ijtihadiah. Orang yang melakukan qunut dalam solat subuh, sembahyangnya sah, dan orang yang tidak qunut dalam solat subuh, sembahyangnya juga sah. Yang melakukan qunut itu Sunnah dan yang meninggalkannya juga adalah sunnah.

Permasalahan doa qunut subuh ini sudah dibahaskan oleh kebanyakna ulama hadith dan feqah.. kesimpulannya, buat pun sunnah tapi meninggalkannya lebih lagi dekat kepada sunnah.. Tapi yang menjadi bidaahnya ialah apabila menganggap ianya wajib dibaca setiap solat subuh.

Baginda Rasullullah S.A.W apabila beliau hendak berdoa membinasakan seseorang atau berdoa untuk kebaikan seseorang maka beliau akan berqunut di rakaat akhir sembahyang, tidak semestinya ketika solat subuh sahaja. Apabila telah hilang bahaya atau sebab diadakan qunut nazilah itu, maka didapati baginda akan meninggalkannya, bermakna tidak dilakukan secara berterusan.

Pendapat Imam syafi'i bahawa basmalah sentiasa dijaharkan dalam solat jahar adalah tidak kuat.
Imam Ibn Qayyim telah menghimpunkan hadis jahar dan sirr basmalah dan membuat kesimpulan bahawa Rasulullah selalunya mensirrkan basmalah dan kekadang menjaharkannya(rujuk fiqh Sunnah jil.1).

Selain itu, ada juga hadis yg menyebut mengenai melakukan qunut subuh secara terus-menerus:
Dari Sa’ad bin Abi Thariq Al Asja’i Radhiyallahuanhu, dia berkata, ‘Saya bertanya pada ayahku, “Wahai Ayah, sesungguhnya engkau telah shalat di belakang Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam, Abu Bakar, Usman, dan Ali, apakah mereka melakukan qunut di shalat shubuh?” Ayahnya berkata, “Wahai anakku, itu perkara yang diada-adakan. (Shahih Sunan Tirmidzi 330).

No comments: