Wednesday, August 30, 2006

Bolehkah Makan Dengan Tangan Kiri?

Daripada Ibn Umar bahawasanya Nabi saw bersabda :

"Apabila seseorang kamu makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya, apabila dia minum, maka hendaklah dia minum dengan tangan kanannya, kerana sesungguhnya Syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya."
(Dianggap sahih oleh al-Albani di dalam Sahih Abi Daud, dan hadith ini dikeluarkan juga oleh Muslim)

No comments: