Wednesday, August 30, 2006

Bolehkah Menonton Wayang?

Menonton panggung wayang adalah haram kerana beberapa sebab, antaranya:

1- Adanya promosi iklan-iklan arak sebelum bermulanya satu-satu tayangan filem. Mustahil seorang muslim boleh bersekongkol sama menonton iklan tersebut yang mengandungi unsur-unsur ghairah, walaupun ia hanya ditayang seketika sahaja.

2- Berlakunya percampuran antara lelaki dengan wanita tanpa kawalan, bahkan dalam suasana yang gelap, lebih parah kita adalah sebahagian daripada mereka.

3- Suasana panggung wayang itu sendiri tidak menepati kehendak syarak, atas sebab-sebab di atas. Mustahil seorang muslim yang berpegang kuat dengan agamanya rela bersama dalam suasana yang sebegini.

Alhamdulillah, kita juga bersetuju dengan pendapat yang mengatakan asal menonton wayang itu adalah harus atas kaedah "Asal setiap sesuatu adalah harus". Namun asas dalam keharusan sesuatu perkara itu hendaklah ianya berjalan menepati kehendak syarak. Kalau suasana panggung wayang itu sendiri mengandungi perkara-perkara yang haram, maka tak kira sama ada kita pergi tonton dengan adik ataupun dengan sesiapa, ianya adalah perbuatan bersekongkol dengan ahli maksiat.

No comments: