Sunday, August 27, 2006

Menyentuh Perempuan: batal wudhuk?

Insyaallah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Mazhab Hanafi yang mengatakan tidak batal wudhu dengan menyentuh atau mencium isteri samaada dengan syahwat ataupun tidak, selagi mana tidak keluar sesuatu dari kemaluannya.

Ini berdasarkan hadith yang diriwayatkan dari Habin bin Abi Thabit dari 'Urwah dari 'A-isyah r'anha katanya (maksudnya): "Bahawasanya Nabi saw pernah mencium sebahagian dari isteri-isterinya kemudian baginda pergi menunaikan solat dan baginda tidak memperbaharui wudhu baginda." Urwah berkata : Aku bertanya (kepada 'A-isyah): "Siapakah dia (isteri yang baginda saw cium itu) ? melainkan kamu" Kemudia kata 'Urwah : "Lalu 'A-isyah senyum." (Al-Albani mensahihkan hadith ini di dalam Sahih Ibn Majah dan Sahih al-Tirmizi).

No comments: