Sunday, August 27, 2006

Bergerak Lebih 3 Kali Semasa Solat

Menghadkan 3 kali pergerakan itu tidak ada di dalam dalil, ianya sekadar pandangan para ulama. Kita menghormati dan memuliakan para Ulama. Namun sesuatu yang diketahui umum, bahawa pandangan sesiapa sahaja, selain Nabi s.a.w. kadangkala benar kadangkala tidak. Maka memuliakan kalam Nabi itu mesti didahulukan dari kalam sesiapa sahaja. Inilah sikap yang sewajarnya bagi setiap umat Islam. Dalam masa yang sama ada ramai juga ulama lain yang tidak menghadkannya kepada 3 kali pergerakan.

Wallahu a'lam, insyaallah pandangan ulama yang tidak menghadkan itu lebih kuat kerana ada dalil yang menyokongnya. Seperti perbuatan Nabi s.a.w. yang mendukung dan meletakkan Umamah anak kepada Zainab iaitu cucu baginda s.a.w. di dalam solat. Demikian juga arahan menghalang orang yang lalu di depan solat, jika dia membantah kita dibenarkan menolak dan mencegahnya. Membunuh serangga yang berbisa ketika solat dan lain-lain. Semua ini menunjukkan kebenaran untuk bergerak lebih dari 3 kali pergerakan jika ada keperluan.

Al-Syeikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz menyebut menghadkan gerakan di dalam solat hanya dengan 3 gerakan adalah pendapat sebahagian ulama tidak ada padanya dalil dari Nabi s.a.w.

No comments: