Sunday, August 27, 2006

Makan Sambil Berjalan & Minum Berdiri

Harus makan dalam keadaan berdiri jika ada keperluan dan hajat untuk melakukannya. Jika tidak ianya dihukumkan dengan makruh Imam at-Tirmizi meriwayatkan dari Ibn Omar r.'anhuma katanya (maksudnya) :

"Kami makan di zaman Nabi saw, dan kami (pernah) makan dalam keadaan berjalan, dan (pernah) kami minum dalam keadaan berdiri." (al-Albani mensahihkan hadith ini di dalam Sahih at-Tirmizi)

Penulis kitab Tuhfah al-Ahwazi menyebut : "Padanya (hadith di atas) bukti keharusan makan dalam keadaan berjalan.

Imam Ahmad pula meriwayatkan bahawasanya Ali bin Abi tolib minum berdiri, lalu ramai manusia melihat kepadanya, seolah-olah mengingkari perbuatannya. Lalu beliau berkata :

"Apa yang kamu semua lihatkan ? Sesungguhnya aku minum berdiri, kerana aku telah melihat Nabi saw minum berdiri. Dan aku juga minum dalam keadaan duduk, kerana aku juga telah melihat nabi saw minum dengan duduk." (Berkata Ahmad Syakir di dalam Tahkik al-Musnad : "Isnadnya soheh")

Seperti yang telah dinyatakan di atas, makan dan minum dengan berdiri adalah makruh hukumnya, dan makan dengan duduk adalah sunat. Tidaklah menjadi satu kesalahan apabila kita tidak duduk ketika makan di tempat yang tidak mengizinkan kita untuk duduk. Pilihlah cara makan yang sesuai, perkara ini adalah luas. Wallahu a'lam.

No comments: