Sunday, September 24, 2006

Duduk Di dalam Masjid Dalam Keadaan Junub Dan Haid

Para ulama berbeza pendapat tentang orang yang berjunub dan Haid untuk duduk di dalam masjid kerana firman Allah :

ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا

Maksudnya : "Dan jangan kamu mendekati solat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu tahu apa yang katakan, dan jangan juga (mendekati solat) orang yang berjunub, melainkan orang yang hendak melintasi sahaja sehingga kamu bersuci (mandi)..." (al-Nisa' : 43)


Dr. Yusuf al-Qaradhawi menyebut:

Terdapat beberapa ulama yang mengharuskan bagi orang yang berjunub - demikian juga bagi yang berhaid dan bernifas - untuk duduk didalam masjid samaada dengan wudhu atau tanpa wudhu. Kerana tidak thabit larangan tersebut dari hadith yang sahih. Adapun hadith :

إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب

Maksudnya : "Sesungguhnya aku (Nabi saw) tidak membenarkan masjid bagi orang yang berhaid dan berjunub." (Hadith ini didhoiefkan juga oleh al-Albani di dalam Dhoief Abi Daud)

Ramai ulama mendhoiefkannya. Dan tidak terdapat dalil atas pengharamannya, maka jadilah perkara ini kekal sepertimana asal (harus).

Kerana itu, Imam Ahmad, al-Muzani, Abu Daud, Ibn Munzir dan Ibn Hazm menjadikan dalil (harus orang junub dan haid duduk di dalam masjid) dengan hadith Abi Hurairah di dalam al-Bukhari dan Muslim dan selain mereka :

المسلم لا ينجس

Maksudnya : "Orang muslim itu tidak najis."

Demikian juga dengan kias orang yang berjunub dengan orang musyrik. Kerana (sebahagian ulama) telah mengharuskan orang kafir masuk di dalam masjid. Maka orang muslim yang berjunub tentu lebih utama (untuk dibenarkan masuk di dalam masjid).

Maka aku (al-Qaradhawi) cenderong kepada pendapat ini kerana mengikut dalil-dalil (yang ada), dan berjalan di atas manhaj kami dalam memberikan kemudahan dan keringanan, terutamanya bagi wanita yang haid, sesungguhnya mereka lebih utama diberikan keringanan dari orang yang berjunub, kerana janabah adalah dengan pilihan, maka dia boleh membuat pilihan iaitu dengan mandi (menghilangkan janabah), ini berbeza dengan seorang wanita yang haid. Sesungguhnya Allah telah tetapkannya (haid) kepada orang-orang wanita, dan mereka tidak berkuasa untuk menahannya, maka mereka (orang wanita yang berhaid) lebih utama diberikan keuzuran berbanding orang yang berjunub. Sebahagian wanita yg dlm haid jika berhajat pergi ke masjid untuk menghadiri pengajian atau seumpamanya, maka jangan dihalang daripadanya.

No comments: