Sunday, September 24, 2006

Bacaan Penutup Selepas Membaca Quran

Tidak diketahui adanya bacaan-bacaan tertentu daripada nabi saw selepas baginda membaca al-Quran. Bahkan bacaan Sodaqallaahul 'Aziim (صدق الله العظيم) yang sering dibaca selepas membaca al-Quran itu sendiri bukanlah amalan yang diambil dari Nabi saw, demikian juga bukan dari para sahabat baginda saw.

al-Syeikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz berkata :

"Menjadikan kebiasaan (sering) membaca sadaqallaahul 'Aziim ketika habis membaca al-Quran al-Karim tidak kami ketahui asalnya (dari sunnah), maka tidak perlu untuk menjadikannya sebagai kebiasaan. Bahkan berdasarkan kaedah syarak (ia) menjurus kepada bid'ah jika seseorang beranggapan bacaaan tersebut adalah sunnah, maka sepatutnya meninggalkan (dari berterusan mengucapkannya selepas membaca al-Quran).... Adapun jika seseorang melakukannya kadang-kadang tanpa ada anggapan ianya dari sunnah, maka tidak mengapa. Kerana Allah swt adalah yang benar dalam semua perkara. Akan tetapi menjadikannya sebagai kebiasaan selepas membaca al-Quran sepertimana yang dilakukan kebanyakan manusia hari ini, ianya tidak ada asal (dari sunnah)."

Wallahu a'lam.

No comments: